Nieuw boekhoofdstuk: “‘Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland. Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit”.

In Nederland en in België nam de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toe. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen werd in Nederland intussen grondig geactualiseerd. België bleef hierin achter en moet nog steeds rekenen op een tien jaar oude reglementering.   Hier meer informatie.

Nieuwe publicatie: “Koers houden in turbulentie”

Caspar van den Berg, Frits van der Meer, Marije van Mannekes, Danielle van Osch, Jan Porth en Arjen Schmidt hebben een omvangrijk internationaal-vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de veranderde rol van de overheid in België/Vlaanderen, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen decennia is de rol van de overheid, en de taakverdeling tussen […]